Zbytky léčiv v pitné vodě: Máme se jich bát?

Zbytky léčiv se v pitné vodě objevují stále častěji. Důvodem je rostoucí spotřeba léků a nedostatečná účinnost čistíren odpadních vod. Jaké jsou důsledky této skutečnosti pro lidské zdraví? A jak se jich můžeme chránit?

Jak se zbytky léčiv do vody dostávají?

Zbytky léčiv se do vody dostávají dvěma způsoby. Prvním je vypouštění odpadních vod z domácností a nemocnic. Při užívání léků se část z nich nevstřebá do těla a vyloučí se z organismu močí, stolicí nebo potem. Tyto látky pak končí v kanalizaci a na čistírnách odpadních vod.

Druhým způsobem je průnik léčiv do vody z půdy. Léčiva se mohou dostat do půdy například při aplikaci hnojiv nebo postřiků. Z půdy se pak mohou rozptýlit do vody v podzemních vodách.

Jaké léky se v pitné vodě nejčastěji vyskytují?

V pitné vodě se nejčastěji vyskytují následující léky:

 • antibiotika
 • nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen nebo diklofenak
 • antidepresiva
 • antihistaminika
 • hormony

Jaké jsou důsledky přítomnosti zbytků léčiv ve vodě?

Důsledky přítomnosti zbytků léčiv ve vodě nejsou zcela jasné. Některé studie naznačují, že mohou mít negativní vliv na lidské zdraví, jiné tyto závěry nepotvrdily.

Mezi možné důsledky přítomnosti zbytků léčiv ve vodě patří:

 • poškození reprodukčních orgánů
 • zvýšené riziko vzniku rakoviny
 • poruchy vývoje plodu
 • negativní vliv na vodní organismy

Jak se chránit před zbytky léčiv ve vodě?

Nejlepším způsobem, jak se chránit před zbytky léčiv ve vodě, je pít vodu z balených zdrojů. Pokud pijete vodu z kohoutku, můžete ji dále upravit pomocí stolní čističky pitné vody s reverzní osmózou.

Stolní čističky pitné vody s reverzní osmózou

Stolní čističky pitné vody s reverzní osmózou jsou účinnou metodou, jak odstranit z vody zbytky léčiv a dalších nečistot. Princip reverzní osmózy spočívá v tom, že voda prochází přes membránu, která propouští pouze molekuly vody a odstraňuje ostatní látky.

Jak vybrat stolní čističku pitné vody s reverzní osmózou?

Při výběru stolní čističky pitné vody s reverzní osmózou je třeba zohlednit následující faktory:

 • velikost membrány
 • počet stupňů filtrace
 • rychlost filtrace
 • spotřeba energie
 • cena

Závěr

Zbytky léčiv v pitné vodě jsou stále častějším problémem. Neexistuje jednoznačný důkaz o tom, že mají negativní vliv na lidské zdraví, ale je lepší se před nimi chránit. Stolní čističky pitné vody s reverzní osmózou jsou účinným způsobem, jak z vody odstranit zbytky léčiv a dalších nečistot.