Co reverzní osmóza z vody odstraní (a neodstraní)

Reverzní osmóza velmi čistí vodu, ale neodstraňuje všechny sloučeniny kromě vody.

Zde je seznam běžných nečistot, které reverzní osmóza odstraňuje:

*Všimněte si, že sodík je malý iont, takže RO systémy způsobují únik určitého množství sodíku přes membránu.

Na druhou stranu reverzní osmóza sama o sobě neodstraní následující látky:

  • Alkohol
  • Většina organických sloučenin (VOC, pesticidy, herbicidy atd.)
  • Rozpuštěné plyny, včetně radonu, metanu nebo oxidu uhličitého
  • Chlór
  • Chloramin a další vedlejší produkty chlóru
  • Fluorid
  • Několik mikroorganismů, včetně některých bakterií a virů, zejména těch, které rostou na membráně


Filtry s reverzní osmózou však často obsahují filtr s aktivním uhlím, který odstraňuje mnoho organických nečistot, chlór a fluor. Některé systémy obsahují ultrafialové světlo, které zabíjí všechny mikroorganismy, které proniknou přes membránu RO. Dalším dezinfekčním procesem je ozonizace, která také rozbíjí některé nežádoucí chemikálie.

Takže si přečtete protichůdné zprávy o tom, co reverzní osmóza dělá a co neodstraňuje, protože to závisí na jiných komponentách systému. Kombinace RO s jinými metodami zanechává vodu čistou téměř od všeho kromě rozpuštěných plynů a několika stopových kontaminantů.