Pesticidy v pitné vodě: Jak se jich zbavit?

Pesticidy jsou chemické látky používané k hubení škůdců, jako jsou hmyz, plísně a plevele. Používají se v zemědělství, lesnictví, zahradnictví a dalších odvětvích. Pesticidy mohou být pro zdraví člověka škodlivé, pokud se dostanou do pitné vody.

Jaké jsou účinky pesticidů na zdraví?

Pesticidům jsou přisuzovány řady zdravotních problémů, včetně:

 • Poruchy reprodukce
 • Nádorová onemocnění
 • Endokrinní poruchy
 • Neplodnost
 • Psychické poruchy
 • Alergické reakce

Jak odstranit pesticidy z pitné vody?

Existuje několik způsobů, jak odstranit pesticidy z pitné vody. Mezi nejúčinnější metody patří:

 • Reverzní osmóza
 • Filtrace s aktivním uhlím
 • UV ozonizace

Reverzní osmóza je proces, při kterém se voda tlačí přes semipermeabilní membránu. Membrána propouští pouze molekuly vody, zatímco pesticidy a další nečistoty jsou zadrženy.

Filtrace s aktivním uhlím využívá pórovitou strukturu aktivního uhlí k zachycení pesticidů a dalších nečistot. Aktivní uhlí je vyrobeno z různých materiálů, jako je dřevěné uhlí, kokosové uhlí nebo uhlí z mechu.

UV ozonizace využívá ultrafialové záření k rozkladu pesticidů ve vodě. Ozon je silný oxidační prostředek, který dokáže rozkládat pesticidy na bezpečnější látky.

Stolní čističky vody

Jaká je nejlepší metoda pro odstranění pesticidů z pitné vody?

Nejlepší metoda pro odstranění pesticidů z pitné vody závisí na koncentraci pesticidů ve vodě. Reverzní osmóza je nejúčinnější metodou pro odstranění široké škály pesticidů, včetně těch, které jsou rozpustné ve vodě i v tucích. Filtrace s aktivním uhlím je účinná metoda pro odstranění pesticidů, které jsou rozpustné ve vodě. UV ozonizace je účinná metoda pro odstranění pesticidů, které jsou rozpustné v tucích.

Reverzní osmóza a filtr s aktivním uhlím

Reverzní osmóza a filtr s aktivním uhlím jsou dvě nejúčinnější metody pro odstranění pesticidů z pitné vody. Kombinace těchto dvou metod poskytuje nejvyšší úroveň ochrany před pesticidy.

Reverzní osmóza odstraňuje většinu pesticidů z vody, včetně těch, které jsou rozpustné ve vodě i v tucích. Filtr s aktivním uhlím odstraňuje z vody zbytkové pesticidy, které by mohly projít reverzní osmózou.

Pokud se obáváte pesticidů ve své pitné vodě, je stolní čistička pitné vody s reverzní osmózou a filtrem s aktivním uhlím skvělou investicí pro vaši rodinu.

Stolní čističky vody

Zde je několik tipů pro výběr stolní čističky pitné vody s reverzní osmózou a filtrem s aktivním uhlím:

 • Zvolte čističku s membránou s vysokou propustností pro odstranění pesticidů
 • Zvolte čističku s filtrem s aktivním uhlím z kvalitního materiálu
 • Zvolte čističku s pravidelnou výměnou filtrů