Tvrdá voda ve Slaném: Jak si s ní poradit?

Tvrdost vody ve Slaném: Jaká je její příčina?

Slaný je město s extrémně tvrdou vodou. Tvrdost vody je dána množstvím vápníku a hořčíku, které ve vodě rozpuštěny jsou. Tyto minerály se při zahřívání vody srážejí a tvoří vodní kámen.

Tvrdost vody ve Slaném je způsobena geologickým složením podloží. Město leží na místě, kde se nacházejí žulové a dolomitové horniny, které obsahují velké množství vápníku a hořčíku.

Nepříjemnosti tvrdé vody: Co všechno může způsobit?

Tvrdá voda může způsobit řadu nepříjemností. Mezi nejčastější patří:

 • Špatná chuť a vůně vody
 • Tvorba vodního kamene
 • Zhoršená kvalita praní a mytí nádobí
 • Zvýšená spotřeba pracích a mycích prostředků
 • Zhoršená účinnost kotlů a bojlerů
 • Vyšší náklady na provoz domácích spotřebičů

Jak se tvrdé vody zbavit?

Existuje několik způsobů, jak se tvrdé vody zbavit. Mezi nejčastější patří:

 • Základní filtry na odstranění mechanických nečistot
 • Filtry s aktivním uhlím
 • Filtry s reverzní osmózou

Reverzní osmóza: Jak funguje a jaké má výhody?

Reverzní osmóza je nejúčinnějším způsobem, jak odstranit tvrdost vody. Funguje na principu osmózy, což je přirozený proces, při kterém voda prochází polopropustnou membránou z oblasti s vyšší koncentrací rozpuštěných látek do oblasti s nižší koncentrací.

Při reverzní osmóze je voda pod vysokým tlakem přiváděna na membránu, která zadržuje vápník, hořčík a další nečistoty. Voda, která projde membránou, je tak čistá, že je vhodná i pro pití.

Reverzní osmóza má řadu výhod:

 • Odstraňuje tvrdost vody, včetně vápníku a hořčíku
 • Odstraňuje další nečistoty, jako jsou bakterie, viry, pesticidy a další chemické látky
 • Zlepšuje chuť a vůni vody
 • Zvyšuje účinnost pracích a mycích prostředků
 • Snižuje náklady na provoz domácích spotřebičů

Filtr s aktivním uhlím: Co dokáže?

Filtr s aktivním uhlím je dalším účinným způsobem, jak zlepšit kvalitu vody. Aktivní uhlí je přírodní materiál, který má velkou pórovitost a je schopen absorbovat různé látky, včetně bakterií, virů, pesticidů a dalších chemických látek.

Filtr s aktivním uhlím dokáže odstranit z vody i některé nepříjemné chutě a vůně, jako je například chlor.

Funkce ohřevu a chlazení vody: K čemu se hodí?

Stolní filtry s reverzní osmózou mohou mít také funkci ohřevu a chlazení vody. Tato funkce je velmi praktická, protože umožňuje mít k dispozici teplou i studenou vodu přímo na kuchyňské lince.

Tipy pro výběr stolního filtru s reverzní osmózou

Při výběru stolního filtru s reverzní osmózou je třeba zvážit následující faktory:

 • Kapacita filtru: Kapacita filtru určuje, kolik vody může filtr vyčistit, než bude potřeba vyměnit filtrovací vložky. Pokud máte v domácnosti velkou spotřebu vody, je třeba zvolit filtr s vyšší kapacitou.
 • Průtok vody: Průtok vody určuje, jak rychle můžete získat čistou vodu. Pokud potřebujete čistou vodu rychle, je třeba zvolit filtr s vysokým průtokem.
 • Funkce ohřevu a chlazení vody: Funkce ohřevu a chlazení vody je velmi praktická. Získáte okamžitě teplou čistou vodu na čaj či kávu bez potřeby ohřívat vodu v dalším zařízení.
 • Rozměry a design: Filtr by měl být dostatečně velký, aby s ním bylo snadné manipulovat, ale zároveň by neměl zabírat příliš mnoho místa na kuchyňské lince.
 • Cena: Ceny stolních filtrů s reverzní osmózou se liší v závislosti na kapacitě, průtoku, funkcích a kvalitě materiálů.

Závěr

Tvrdá voda ve Slaném může způsobit řadu nepříjemností. Stolní filtr s reverzní osmózou je účinný způsob, jak tvrdou vodu odstranit a zlepšit tak kvalitu vody v domácnosti. Při výběru filtru je třeba zvážit několik faktorů, jako je kapacita, průtok, funkce ohřevu a chlazení vody, rozměry a design a cena.